— STREETWORKOUT —

Streetworkout eller Calestetic är en bra träningsform och ett komplement till annan sport. 
Vi har kurs på Nordhemsskolan lördagar kl 15:30.
Pris 400 kr per termin + medlemsavgift.
Terminsstart 15 sep