— PARKOUR —

Le Parkour (ibland förkortat PK), är en träningsmetod som går ut på att träna kroppen till att på ett smidigt och kontrollerat sätt kunna forcera olika typer av hinder i omgivningen utan hjälpmedel. Parkour innehåller rörelser som hopp och rullar, olika tekniker för att forcera hinder, och även övningar för att testa fysisk och mental styrka hos utövaren.

 Parkour grundades i Frankrike av David Belle. Namnet parkour härstammar ifrån ''parcours du combattant'', eller på svenska hinderbana, som fransmannen George Hérbert introducerade inom militären i syfte att träna soldater. Man kan inte tävla i Parkour.


Några video på grundhoppen:   VIDEO 1        VIDEO 2        VIDEO 3         VIDEO 4         VIDEO 5      VIDEO 6

PARKOUR KIDS
Start HT lördag 21 sep

PARKOUR KIDS KILLAR NORDHEM 10-12 ÅR

LÖRDAGAR KL 13:00-14:15
NORDHEMSSKOLAN

PRIS MEDLEMSAVGIFT 2019
+ 700 KR / TERMIN  

PARKOUR YOUTH

Start HT lördag 21 sep

PARKOUR YOUTH KILLAR NORDHEM FRÅN 13 ÅR

LÖRDAGAR KL 14:00-15:30
NORDHEMSSKOLAN

PRIS MEDLEMSAVGIFT 2019
+ 700 KR / TERMIN 


Hur man anmäler sig och betalar, se Medlemssidan 
Tränarnas telefonnummer finns på sidan Kontakt Tränare