— Kontakt —

Vid kontakt som rör aktivitet, träning, betalning mm, ring eller maila respektive tränare
Kontakt Tränare

EXPEDITION X GÖTEBORG

POSTADRESS
Expedition X, Ellbovägen 3, 46 333 Lilla Edet

MAILADRESS expedition.x@hotmail.com

HEMSIDA
expeditionx.se

TELEFON - SMS
070-740 75 00 *
vid ej svar försök att ringa tränaren för resp sport - se aktiviteter

ORDFÖRANDE OCH KONTAKT
Hans Millegård, adress och telefon se ovan

PLUSGIROKONTO
441 10 73 - 2

ORGANISATIONSNUMMER
857209-1927

LOKAL
Bohus centrum

RIKSFÖRBUND
Aktiv Ungdom