— ANMÄLDA TILL RESOR —VINTERHAJK JANUARI 

Ruben Aldenbratt
Lukas Hagberg
Emanuel Henriksson
Mathias Johansson
Kalle Seger
Elias Björngheden 


LONDON 2018  (fulltecknad)

Ruben Aldenbratt
Andreas Ojala
Hans Millegård
Caesar Nelson
Johan Andersson
Simon Jobäck
Emanuel Henriksson
Mattias Johansson
Sebbe Norrby


LÄGER PÅSKLOV

Sebastian Wongansee
Ruben Pino Aldenbratt
Emanuel Henriksson
Simon Jobäck
Hugo Sandernäs
Mody Nangemo
Elias Björnheden
Nemo Sparding
Wilhelm Larsson
Hans Millegård

KAJAKLÄGER 2018

Simon Jobäck
Sebastian Wongansee
Hans Millegård
Elias Björnheden
Kalle Seger
Lukas Hagberg
Sebbe Norrby
Ruben Pino Aldenbratt
Emanuel Henricsson


ISLAND 2018  (fulltecknad)

Lukas Hagberg
Jakob Fogelklou
Ruben Pino Aldenbratt
Caesar Nelson
Martin Wrene
Emanuel Henriksson
Elias Björnheden
Hans Millegård 


KANOTLÄGER

Lukas Hagberg
Todd Alves Powell
Ruben Pino Aldenbratt
Stefan Nilsson
Boo Nilsson
Hans Millegård
Elias Björnhede
Aron Pilo
Rawaz Azez
Gunnar Byström

FRANKRIKE 2018

Ruben Pino Aldenbratt
Emanuel Henriksson
Elias Björnheden
Hans Millegård 
Kalle Seger
Lukas Hagberg